Tatiane Freitas, poeta visual
Tatiane Freitas, poeta visual
Tatiane Freitas, poeta visual
Tatiane Freitas, poeta visual
Tatiane Freitas, poeta visual
Tatiane Freitas, poeta visual
Tatiane Freitas, poeta visual
Tatiane Freitas, poeta visual

"Quiero y no puedo"

Quiero y no puedo (Poema Visual)